PUBLICATIE: de kracht van vroeger voor later

Voor architectenbureau diederendirrix heb ik een essay en alle projectteksten geschreven voor  ‘De kracht van vroeger voor later’. In deze publicatie wordt allereerst ingegaan op de herbestemmingsopgave waar architecten meer en meer mee te maken hebben.

“Herbestemming is aan de orde van de dag. Voorheen hielden architecten zich vooral bezig met nieuwbouw, maar tegenwoordig is een duidelijk verschuiving waarneembaar naar de bestaande voorraad. Onderwijs vindt laats in monumentale fabrieken, wonen en werken wordt gecombineerd in oude scholen, eenmanszaken zijn gevestigd in voormalige kerken en groenten worden verbouwd in uit functie geraakte kantoorpanden.”

Daarnaast komen verschillende herbestemmingsprojecten in Eindhoven aan de orde waar het bureau bij betrokken is geweest. diederendirrix houdt zich al vanaf de jaren negentig bezig met de transitie van deze lichtstad. De rijk geïllustreerde teksten geven een beeld van de aanpak en de ontwerpwijze van het bureau.