Over Merel Pit

Ik geloof dat architectuur – waaronder ik ook landschapsarchitectuur, stedenbouw en interieurarchitectuur versta – van invloed is op je welzijn; op hoe je je voelt en hoe je functioneert. Elke plek waar je je dagelijks bevindt is ontworpen – de straat waarover je fietst, het kantoor waar je werkt, het park waarin je speelt.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat architectonische studies nieuwe inzichten kunnen bieden. Je kunt ze inzetten om vastgeroeste ideeën open te breken en zijn daardoor een krachtig instrument om te innoveren.

Kortom, architectuur is te belangrijk om er geen mooie verhalen over te maken. In het voorjaar van 2016 besloot ik daarom me volledig te richten op het maken – schrijven, organiseren en bedenken – van architectuurverhalen.

Goede verhalen beginnen bij een goed perspectief. Met mijn neus in de boeken en mijn voeten in de praktijk, maak ik teksten, trend reports en magazines. Maar ik help ook bij positionering en visievorming.

Mijn werkervaring komt me hierbij goed van pas. Sinds mijn afstuderen als architect aan de TU Eindhoven in 2008 heb ik vijf jaar gewerkt als vakredacteur bijde Architect’ en drie jaar als marketing & business developer bij Kraaijvanger Architects.