PUBLICATIE: Chepos, uitgave van CHEOPS

Tijdens mijn studie ben ik in 2003 en 2004 hoofdredacteur geweest van de Chepos, een uitgave van de studievereniging CHEOPS van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De Chepos kwam toen vier keer per jaar uit.

Het hoofdredacteurschap hield in dat ik samen met de redactie tot de inhoudelijke invulling en de sponsoring van de publicatie kwam. Daarnaast voerde ik samen met Loes Veldpaus de eindredactie en hielden wij ons bezig met de vormgeving.

Mijn belangrijkste bijdrage aan Chepos was het initiatief tot een restyling naar een kleiner formaat en artikelen van een hoger niveau. Uiteindelijk is deze in 2005 door een nieuwe redactie doorgevoerd.

Geplaatst in: werk