Jurering Archiprix

“De Nederlandse ontwerp-opleidingen selecteren jaarlijks hun beste afstudeerplannen voor deelname aan Archiprix. De diversiteit is kenmerkend voor Archiprix. Anders dan bij de meeste prijsvragen is er geen sprake van een gezamenlijke opgave. Zowel het schaalniveau, als de behandelde problematiek, als de wijze van presenteren varieert per plan.”

Merel zat in de jury van Archiprix 2020.

Filmavond ‘Door andere ogen’

Hoe is het om de stad te doorkruisen als rolstoelgebruiker of blinde? Werkt de ‘shared space’ van de Grote Marktstraat wel? In hoeverre is de segregatie van Den Haag voelbaar als je tram 11 neemt? Welke toegevoegde waarde heeft de street art in de Binckhorst?

Studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst hebben zeven video’s gemaakt waarbij ze op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen. De video’s geven inzicht in hoe de stad en haar vormgeving wordt beleefd door verschillende groepen.

De video’s worden tijdens een openbare filmavond op 2 juli vanaf 19:30 bij LIAG architecten en bouwadviseurs op kantoor (Koninginnegracht 97, Den Haag) getoond en bediscussieerd. De avond wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelden voor deze filmavond kan door een email te sturen naar Lianne Blok (lianblok@gmail.com).

Kom kijken en meepraten! Geen tijd? Check dan alle video’s op YouTube.

De video’s zijn gemaakt in het kader van het van Kritiek dat werd begeleid door Merel en Tim de Boer en in samenwerking met de Dag van de Architectuur Den Haag die op 15 juni 2019 is opgezet.

Architectuurvlog POST

Het heeft even geduurd, maar daar is dan eindelijk weer een nieuwe architectuurvlog!

Dit keer is Merel afgereisd naar Rotterdam. Het voormalige, monumentale Postkantoor aan de Coolsingel wordt binnenkort grootschalig verbouwd. Tijdens de Rotterdam Architectuur Maand 2019 (23 mei – 16 juni) kun je het nog een keer in oude luister bekijken.

Ga met Merel mee tijdens haar bezoek.

LIAG 100 jaar – KLM hoofdkantoor

Architecten- en adviesbureau LIAG bestaat 100 jaar. Een pracht reden om een serie minidocumentaires te maken over sleutelprojecten uit de lange geschiedenis van LIAG. En Merel en Riske mochten dat doen!

Deze aflevering: Hoofdkantoor van KLM in Den Haag (1937). Ditmaal wel op een hele bijzondere manier. We bekijken de beelden van toen en nu door de ogen van Ineke van der Veer en Bart Dura.

Ineke, de dochter van het hoofd facilitaire dienst destijds, bezoekt het gebouw opnieuw. Ze woonde samen met haar vader, moeder en zus 15 jaar in het penthouse; een van de dienstwoningen in het complex. Ze voelt zich ‘bevoorrecht dat ze hier mocht opgroeien’.

Bart is de nieuwe eigenaar van het gebouw dat hij momenteel transformeert tot een ‘ministadje’ zoals hij het zelf noemt. In de video wijst hij de kracht van het ontwerp aan en de mogelijkheden die het nu biedt tot transformatie.

Omgevingsvisie Rotterdam

Nieuwe opdracht! Samen met Posad werk ik aan de eerste conceptversie van de Omgevingsvisie van Rotterdam. Ik help door door de abstracte Omgevingsvisie te vertalen in tastbare verhalen en producten voor alle Rotterdammers.

21012016_Boekje_Kaart van de Stad.indd
Bron: Gemeente Rotterdam

Gezonde, veilige en duurzame leefomgeving

De gemeente ambieert een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving die ze samen met haar ‘gebruikers’ wil waarmaken. De toekomst van Rotterdam bekijken we door de ogen van diverse doelgroepen, van gezinnen en sportclubs tot grote ondernemingen.

Inspiratie, inzicht en houvast

Deze eerste concept versie van de Omgevingsvisie werkt agenderend en vormt de basis voor het vervolgtraject. Het biedt inspiratie, inzicht en houvast biedt aan alle Rotterdammers die de stad willen verbeteren. De gemeente stelt zich hierbij op als stabiele partner en facilitator, zodat mensen zich gemotiveerd en gesteund voelen bij te dragen.

De humuslaag van de stad

‘Je kunt jaren in Rotterdam wonen en nooit op Zuid komen. In feite verschillen ze in alles van elkaar’, stelt Michelle Provoost, architectuurhistoricus bij Crimson Architectural Historians. We interviewen haar aan de hand van citaten die zijn ontleend aan het boekje ‘Hoe zal Rotterdam bouwen’ dat Herman Kraaijvanger in 1946 schreef.

Met haar uitgebreide kennis over architectuur en de geschiedenis van Rotterdam is Michelle Provoost de aangewezen persoon om de visie van Herman Kraaijvanger te analyseren en te koppelen aan het nu.

mprovoost

Twee delen Stad als totaliteit

Herman Kraaijvanger (HK): “Het is een probleem van de eerste orde om Zuid te maken tot een menschwaardige stad.  Zuid en Noord moeten zich beide deelen voelen van één geheel […] Geen wederopbouwplan van Noord kan aanvaard worden, indien dit vraagstuk niet in zijn geheel aan de orde zal worden gesteld.”

Michelle Provoost (MP): Je kunt jaren in Rotterdam wonen en nooit op Zuid komen. In feite verschillen ze in alles van elkaar; dat zegt genoeg over de huidige tweedeling in Rotterdam. De problemen in Zuid zijn hardnekkig en dat komt misschien wel omdat deze niet op te lossen zijn met stadsontwikkeling. Het ligt aan andere factoren, zoals het gebrek aan werk en onderwijs. Deze dingen zijn echter moeilijk te dirigeren, al waren de problemen waarschijnlijk opgelost wanneer bijvoorbeeld de Erasmus Universiteit op Zuid was geplaatst.

In die zin liggen er kansen voor Zuid in de transformatie die de haven zal doormaken. Door de toekomstige verduurzaming en de energietransitie moet de haven een nieuwe groene economie omarmen. Het stadsdeel heeft er enorm onder geleden dat de haven is losgekoppeld en geautomatiseerd, door slimme combinaties te maken zou Zuid kunnen profiteren van de transformatie.

Stad aan de rivier

HK: ‘’Er is niet alleen noodig  een grootsche boulevard langs de rivier, maar deze weg moet duidelijk verbonden zijn met de stad op zulk een wijze, dat het leven van de binnenstad zich zal voortplanten tot aan de rivier. Daarbij zal men vanuit de stad de rivier moeten kunnen zien en beleven.”

MP: Sinds het ‘venster op de rivier’ tijdens de wederopbouw werd geïntroduceerd, heeft Rotterdam hier telkens op gefocust; de Erasmusbrug en de ontwikkeling van Katendrecht zijn hier concrete uitingen van. De schaal, de breedte en de drukte van de scheepvaart op de rivier bemoeilijkte echter de verbinding met de rivier. In Rotterdam is de rivierkant geen openbare verblijfsruimte, maar een werkruimte. Hierdoor is het geen stad aan de rivier in traditionele zin. De relatie die Rotterdam met de Maas aangaat, past bij de stad.

mprovoost-2

Derde Dimensie

HK: “Zoo zal er een wisselwerking moeten blijven bestaan tusschen den stedebouwer en de architecten bij de realisatie van de derde dimensie.’’

MP: Rotterdam heeft zich lange tijd gefocust op het bouwen van grote objecten, de openbare ruimte was van secundair belang. Het ging altijd over het grote getal, zoals heel veel woningen of een geheel nieuw stadscentrum bestaand uit grote objecten en torens. Dit heeft echter tot gevolg dat het gebied tussen deze objecten van slechte kwaliteit is, net zoals de verbindingen in de stad. Hoe kom je van de Hoogstraat naar de Nieuwe Binnenweg? Leg dat maar eens uit aan een toerist. Er is geen duidelijke route. Natuurlijk is het belangrijk hoe de Coolsingel eruitziet, maar de kleinere paden en verbindingen, de ‘fijnmazigheid’ van de stad is nu veel belangrijker. Rotterdam moet zich meer bezig gaan houden met finesses, met de humuslaag van de stad. De eerste stappen zijn gelukkig gezet, kijk maar naar de Luchtsingel van ZUS, de Hofbogen of de brug naar Katendrecht.

[Ik schreef deze blog voor deArchitect.nl samen met Dirkje Bazuin]