Gastdocent Kritiek RAvB

Vanaf 2019 werkt Merel als gastdocent voor de Rotterdamse Academie van Bouwkunst! Vanaf 7 februari geeft ze samen met Tim de Boer het vak Kritiek.

Doelstelling van het vak:

Architectuur en stedenbouw zijn geen autonome objecten, maar komen in een economische, sociale en stedelijke context tot stand en verhouden zich daartoe. Het is daarom belangrijk dat architecten en stedenbouwkundigen de impact van hun ontwerpen begrijpen en positie innemen binnen hun vakgebied. Ze moeten kunnen onderbouwen waarom ze doen wat ze doen. Het vak Kritiek daagt daarom studenten uit om stelling te nemen ten opzichte van hun rol binnen hedendaagse vraagstukken.

Kritiek betekent echter niet dat er altijd een oordeel geveld moet worden. Door bepaalde zaken in kaart te brengen, weg te laten, te verbinden of te accentueren, ontstaat er ook een waardevol inzicht. Vaak wordt kritiek in de vorm van een geschreven betoog naar buiten gebracht. Je zou echter kunnen stellen dat elke reactie op de gebouwde omgeving een vorm van kritiek is. Groot voordeel van het kiezen voor een ander medium zoals een gedicht, een literair verhaal, een video, een podcast, een wandeling of een performance is dat je bepaalde vraagstukken op een andere manier kunt benaderen met meer nuancering, diepgang of poëzie.  Tot slot kunnen deze manieren ook beter passen bij het huidige, vluchtige mediagebruik.