Correspondent migratie

Sociale woningbouw vervult een belangrijke rol in het oplossen van maatschappelijke problemen. In het verleden, maar ook in de toekomst.

Voor welke opgaven staat de volkshuisvesting nu? In Nederland, maar ook daar buiten? Om op deze vragen antwoord te vinden, was Merel als correspondent aanwezig op het International Social Housing Festival 2017.

Ze volgde alle evenementen op het gebied van migratie. Dit heeft geresulteerd in vele verlagen op de website en vijf artikelen die zijn gepubliceerd in een digitaal magazine: