Trend reports voor BZ

Voor Buitenlandse Zaken heeft Architectuurverhalen twee trendreports geschreven – over ‘smart workers’ en ‘smart working’. De trendreports helpen het ministerie bij het opstellen van een huisvestingsvisie.

Zo hebben wij onderzocht wat deze twee – door BZ benoemde – trends voor mogelijkheden bieden op het gebied van huisvesting. Door verschillende opties te laten zien, is het voor het ministerie gemakkelijker om positie te bepalen en uiteindelijk te komen tot een eenduidige visie.