Presentatie jonge architecten

Wat doen jonge architecten? Wat houdt hen bezig? Wat zouden ze willen van ABT? In welke samenwerkingsvormen werken ze? Welke rol vervullen ze binnen het bouwproces? Waar willen ze over 10 jaar staan?

Met deze vragen kwam ABT bij Architectuurverhalen. In een presentatie van een uur heeft Merel ze allemaal beantwoord. Ze begon de presentatie met een korte introductie over het krachtenveld waarin architecten zich momenteel bevinden.

Zo is de omzet in de branche is gehalveerd ten opzichte van 2006. De situatie is gestabiliseerd, maar van een stijgende lijn kunnen we nu nog niet spreken. Daarnaast staan er nieuwe partijen op die zich bezighouden met architectuur, zoals IKEA met Better Shelter en het initiatief ReGen Village, waarvan de eerste in Almere wordt gebouwd.

De reactie van architecten op deze ontwikkelingen is dat ze zich steeds ondernemender opstellen – de opdrachtgever hangt immers niet meer aan de telefoon- met als gevolg dat ze zich meer specialiseren voor een herkenbaar profiel en ze slimme samenwerkingen aangaan. Duurzaamheid is voor hen geen issue meer, maar een vanzelfsprekendheid. Ze willen allemaal op hun eigen manier bijdragen aan een betere wereld.

Om deze trends te illustreren lichtte Merel tien jonge, opkomende architectenbureaus uit.

Mocht je ook geïnteresseerd zijn in een presentatie over jonge architecten, laat het weten!

Afbeelding: Glazen paviljoen Vijversbrug, Tytsjerk, ontworpen door Studio MAKS i.s.m. ABT.